ÜRÜN ve HİZMETLERİMİZ

ATP (FRC)-BTB Testi

ATP-FRC TESTİ
 
Yeni alınan bir treylerin FRC belgesi 6 yıl geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmelidir. Yenileme için aracın soğutma testine yabi tutulması gerekmektedir. Testi geçen araçların belgesi 3 yıllığına uzatılmaktadır.
 
FRC BELGESİ (ATP BELGESİ) OLMAYAN ARAÇLARIN BELGELENDİRMESİ
Soğutucu ünitesiyle birlikte alınan araçlar, üreticinin sağlayacağı bir FRC belgesi ile gelmektedirler. Fakat ünitesi sonradan takılan veya 2. el ünite takılan araçların mutlaka teste tabi tutulması gerekmektedir. Treyleriniz eski olsa dahi sonradan teste tabi tutularak FRC belgesi verilebilmektedir.
 
TSE’den alınan sertifikalar diğer tüm ülkelerde de geçerlidir.
 
MUAYENE İSTASYONUMUZDA YAPILAN TESTLER
ATP/ FRC belgesi verilecek araç çok detaylı bir ön kontrolten geçtikten sonra soğutma testine (pull down test) tabi tutulmaktadır. Soğutma testnin amacı ünitenin zor şartlarda çalışabileceğinini kanıtlamak olduğu gibi kutunun da ısı geçirgenliğini kaybetmediğini göstermektir. Yapılan bütün kontroller ve testler rapor halinde TSE’ye sunulur ve uygun görüldüğü takdirde araca uygun sınıfta ATP sertifikası düzenlenir.
 
TESTE GİRECEK TREYLERLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
1. Treylerin kutusunun içinin ve dışının temiz olması şarttır.
 
2. Soğutucu ünite mutlaka çalışıyor durumda olmalıdır. Ünitenin, test sırasında arıza yapması durumunda testin tekrarlanması gerekmektedir.
 
3. Kutunun iç sıcaklğı mutlaka hava sıcaklığında olmalıdır. İçi soğuk olan kutuların dış ortam sıcaklığına ulaşması beklenileceğinden, zaman kaybına sebebiyet verecektir.
 
DATALOGGER - SICAKLIK KAYIT CİHAZI
ATP konvansiyonunda 2010’da yapılan değişiklikten sonra her araçta bir adet sıcaklık kayıt cihazı bulunması zorunludur. Araçta sıcaklık kayır cihazının mevcut olması durumunda, bu cihazın kalibrasyonu yapılır. Herhangi bir cihaz olmaması durumunda temin ettiğimiz ekonomik cihazlardan birini takarak aracın FRC belgesini almasını sağlamaktayız.
 
Testleri geçmeniz için gerekli olan EN 12830 standartlarındaki en ekonomik Datalogger'ı biz sunuyoruz.
 

Diger Ürün ve Hizmetler